Despre noi

Equal Web Design este o întreprindere socială ce oferă servicii de web design, grafic design, design publicitar, promovare online și offline, găzduire și certificare SSL. Noi dorim să venim în sprijinul clienților cu o gamă cât mai largă de servicii și produse pentru o cât mai amplă și detaliată realizare a proiectelor acestora. Folosim aparatură de ultimă generație și software de design și grafică licențiată care pot realiza absolut orice detaliu cerut al clientului.

Întreprinderea socială Equal Web Design

Mock-up Equal Web Design
Model anunț Equal Web Design SRL

Economia socială se bazează pe următoarele principii:
a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
b) solidaritate și responsabilitate colectivă;
c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii:

a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;

c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Obiective sociale

 • Optimizarea a 15 website-uri pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau incapabile să identifice vizual o imagine, să înteleagă ce sugerează sau ce este acea imagine;
 • Coaching antreprenorial în domeniul de web design pentru șomeri, persoane cu dizabilități;
 • Angajarea a 2 persoane șomere sau cu dizabilități din regiunea CENTRU;
 • Realizarea unui magazin online destinat persoanelor sau familiilor care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică;
 • 15% reducere de preț la toate serviciile oferite de Equal Web Design SRL pentru celelalte societăți care luptă pentru a rezolva problemele sociale existente.

Valorile Equal Web Design

 • Orientare către client
 • Calitate la standarde europene
 • Munca în echipă
 • Integritate
 • Angajament responsabil
 • Inovare
 • Respect
 • Punctualitate
 • Corectitudine

Principalele Aptitudini

Punem accent pe creativite îmbinat cu design modern și rezultate excelente

Procesul de lucru

progres linie 1

Semnarea Contractului

Stabilim o întâlnire sau discutăm telefonic nevoile și cerințele tale. În funcție de complexitatea proiectului se alcătuiește o echipă formată din 2-4 angajați.

progres linie 2

Planificarea

Realizăm cercetare de piață în privința design-ului, a concurenței, a promovării, și a domeniului de activitate în care afacerea ta prestează servicii sau oferă produse și pe urmă planificăm proiectul.

progres linie 3

Desfășurarea activității

Parcurgem toate etapele și cerințele stabilite și realizăm proiectul respectând standardele de calitate stabilite.

progres linie 4

Revizii și modificări

Clientul va fi contactat telefonic sau va avea loc o întâlnire ”face to face” unde i se va prezenta site-ul, acesta dându-și acordul sau vine cu sugestii de modificare față de prezentarea făcută.

progres linie 5

Finalizarea proiectului

Se fac modificările cerute conform cerințelor tale privind proiectul din faza inițială, după care este predat clientului.

cerc 1

Semnarea Contractului

Stabilim o întâlnire sau discutăm telefonic nevoile și cerințele tale. În funcție de complexitatea proiectului se alcătuiește o echipă formată din 2-4 angajați.

cerc 2

Planificarea

Realizăm cercetare de piață în privința design-ului, a concurenței, a promovării, și a domeniului de activitate în care afacerea ta prestează servicii sau oferă produse și pe urmă planificăm proiectul.

cerc 3

Desfășurarea activității

Parcurgem toate etapele și cerințele stabilite și realizăm proiectul respectând standardele de calitate stabilite.

cerc 4

Revizii și modificări

Clientul va fi contactat telefonic sau va avea loc o întâlnire ”face to face” unde i se va prezenta site-ul, acesta dându-și acordul sau vine cu sugestii de modificare față de prezentarea făcută.

cerc 5

Finalizarea proiectului

Se fac modificările cerute conform cerințelor tale privind proiectul din faza inițială, după care este predat clientului.